Tillsammans bygger vi framtiden!

Kategori
Ett ecoInside-arrangemang finansierad av Interreg med Arvika kommun som projektägare
Datum
2019-12-04 09:00 - 13:00
Plats
Tage Erlandergatan 8
Karlstad

HBV loggo sallad utan Lågan till mailchimp och hemsida

Välkommen till informationshalvdag om hur ICHB, Informationscentrum för hållbart byggande, kan hjälpa till i byggprocessen med nya kontakter, bra hållbara exempel och hur du kan bidra med idéer till fortsatt hållbart byggande! ICHB är ett nationellt informationscentrum som på uppdrag av Boverket underlättar för dig som vill bygga och renovera hållbart.

 

1912ichb personer

Ur programmet:

 • ICHB är ett nationellt informationscentrum för hållbart byggande på uppdrag av Boverket. Hur kan ICHB hjälpa dig i byggprocessen med nya kontakter och bra hållbara exempel?
  Johan Nuder, koordinator ICHB
 • I den cirkulära ekonomin behöver vi arbeta tillsammans för att kunna optimera användandet av våra resurser. Det innebär nya affärsmodeller, där vi krokar arm med både kunder, leverantörer och kanske till och med konkurrenter. Den som är redo att ställa om kommer också snart inse att cirkulär ekonomi både är klimatsmart och bra för affärerna.
  Ann-Sofie Granzell, grundare och ordförande CirEko
 • Hur bygger vi bra och energieffektiva belysningslösningar som ger lägre totalkostnad?
  Björn Jonasson, VD ToolBob AB
  och
 • Presentation av Grundsten vinnaren 2019 - Brf Tuggelite! Erfarenheter från 35-års drift av Sveriges första ekoby.
  Lars Nilsson, boende på BRF Tuggelite

Dagen är kostnadsfri, men ev avanmäld frånvaro faktureras med 500 kronor exkl moms. 

Senaste dag för anmälan är den 27 november!

 

1910ichb-loggor.png

Konferensen är ett samarrrangemang och delfinansieras dels av Interreg-projektet ecoInside med Arvika kommun som projektägare, dels av Region Värmland och Fastighetsägarna.

 
 

Alla datum

 • 2019-12-04 09:00 - 13:00